Nový domov

Go to content

Main menu


Čo je Nový domov?

Ponúkame:

výchovno – rekreačné tábory
rekvalifikačné kurzy
partnerskú spoluprácu
realizáciu národných á medzinárodných  projektov
cezhraničné aktivity
organizovanie sociálnych, kultúrnych,  športových
••a záujmových programov
sociálnu a pracovnú integráciu
chránené dielne
tvorivé dielne
neformálne vzdelávanie

Bc. Nataša Maruščáková
Riaditeľ
ka Nový Domov

 
Back to content | Back to main menu